Występowały liczniki VDO. Typowe usterki w starszych autach marki skoda FABIA OKTAVIA 1 to opadające wskazówki.

W nowszych samochodach doszły wadliwe wyświetlacze LCD ( SKODA OKTAVIA 2 ) .

  SKODA OKTAVIA 012R - żarzenie się kontrolek na wł. i wył. liczniku żarzą się kontrolki / żarzące się kontrolki w liczniku .

   W usterce żarzenia się kontrolek na włączonym i wyłączonym liczniku można było zauważyć postępowanie tej wady w zależności

 od włączenia danej funkcji w samochodzie, przykładowo zaciągnięcie hamulca ręcznego lub zapięcie pasów powodowało

świecenie się innych kontrolek nie związanych z tą funkcją. 

naprawa licznika skoda

naprawa licznika skoda

naprawa licznika skoda
naprawa liczników skoda

naprawa liczników skoda

naprawa liczników skoda