Występowały liczniki VDO. Typowe usterki w starszych autach marki skoda FABIA OKTAVIA 1 to opadające wskazówki.

W nowszych samochodach doszły wadliwe wyświetlacze LCD ( SKODA OKTAVIA 2 ) .

  SKODA OKTAVIA 012R - żarzenie się kontrolek na wł. i wył. liczniku żarzą się kontrolki / żarzące się kontrolki w liczniku .

   W usterce żarzenia się kontrolek na włączonym i wyłączonym liczniku można było zauważyć postępowanie tej wady w zależności

 od włączenia danej funkcji w samochodzie, przykładowo zaciągnięcie hamulca ręcznego lub zapięcie pasów powodowało

świecenie się innych kontrolek nie związanych z tą funkcją. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKODA - ZMIANA MIL NA KILOMETRY * ZMIANA MIL NA KM **** ZAMIANA MIL NA KILOMETRY *

SKODA - ZAMIANA MIL NA KM * PRZEPROGRAMOWANIE MIL NA KM * PRZEPROGRAMOWANIE MIL NA KILOMETRY

SKODA - PROGRAMOWANIE LICZNIKÓW MILE NA KM *** KODOWANIE LICZNIKA MILE NA KILOMETRY

 

SKODA - KODOWANIE LICZNIKA MILE NA KM ** ZAMIANA MIL NA KILOMETRY *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KODY DIAGNOSTYCZNE BŁĘDÓW SKODA :


16629    P0245    Turbocharger Solenoid (A) Low Input/Short to ground

16630    P0246    Turbocharger Solenoid (A) High Input/Short to B+

16636    P0252    Injection Pump Metering Control (A) out of range

16645    P0261    Cyl.1 Injector Circuit Low Input/Short to ground

16646    P0262    Cyl.1 Injector Circuit Input/Short to B+

16648    P0264    Cyl.2 Injector Circuit Input/Short to ground

16649    P0265    Cyl.2 Injector Circuit Input/Short to B+

16651    P0267    Cyl.3 Injector Circuit Input/Short to ground

16652    P0268    Cyl.3 Injector Circuit Input/Short to B+

16654    P0270    Cyl.4 Injector Circuit Input/Short to ground

16655    P0271    Cyl.4 Injector Circuit Input/Short to B+

16657    P0273    Cyl.5 Injector Circuit Input/Short to ground


KODY USTEREK SKODA :


16658    P0274    Cyl.5 Injector Circuit Input/Short to B+

16660    P0276    Cyl.6 Injector Circuit Input/Short to ground

16661    P0277    Cyl.6 Injector Circuit Input/Short to B+

16663    P0279    Cyl.7 Injector Circuit Input/Short to ground

16664    P0280    Cyl.7 Injector Circuit Input/Short to B+

16666    P0282    Cyl.8 Injector Circuit Input/Short to ground

16667    P0283    Cyl.8 Injector Circuit Input/Short to B+

16684    P0300    Cylinders Misfire Detected

16685    P0301    Cylinder 1 Misfire Detected

16686    P0302    Cylinder 2 Misfire Detected

16687    P0303    Cylinder 3 Misfire Detected

16688    P0304    Cylinder 4 Misfire Detected

16689    P0305    Cylinder 5 Misfire Detected

16690    P0306    Cylinder 6 Misfire Detected

16691    P0307    Cylinder 7 Misfire Detected

16692    P0308    Cylinder 8 Misfire Detected

16709    P0325    Knock Sensor 1 Circuit 

16710    P0326    Knock Sensor 1 Circuit

16711    P0327    Knock Sensor 1

16712    P0328    Knock Sensor 1

16716    P0332    Knock Sensor 2

16717    P0333    Knock Sensor 2


KODY DIAGNOSTYCZNE OBD2 SKODA :


16719    P0335    Crankshaft Pos. Sensor Malfunction

16720    P0336    Crankshaft Pos. Sensor out of range

16721    P0337    Crankshaft Pos.Sensor (A)

16724    P0340    Camshaft Pos. Sensor (A)

16725    P0341    Camshaft Pos.Sensor Circuit

16726    P0342    Camshaft Pos.Sensor Circuit Low signal

16727    P0343    Camshaft Pos.Sensor Circuit High signal

16735    P0351    Ignition Coil 1

16736    P0352    Ignition Coil 2

16737    P0353    Ignition Coil 3

16738    P0354    Ignition Coil 4

16739    P0355    Ignition Coil 5

16740    P0356    Ignition Coil 6

16741    P0357    Ignition Coil 7

16742    P0358    Ignition Coil 8

naprawa licznika skoda

naprawa licznika skoda

naprawa licznika skoda
naprawa liczników skoda

naprawa liczników skoda

naprawa liczników skoda
naprawa zegarów skoda

naprawa zegarów skoda

naprawa zegarów skoda