Większość usterek w licznikach MAZDA to pozostałości po nieumiejętnym rozebraniu licznika ( uszkodzenia

silniczków wskazówek ).

MAZDA 3 zdarzały się usterki nie działania kierunkowskazu ( lewy lub prawy )

MAZDA 6 - uszkodzenia silniczków wskazówek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAZDA - ZMIANA MIL NA KILOMETRY * ZMIANA MIL NA KM **** ZAMIANA MIL NA KILOMETRY *

MAZDA - ZAMIANA MIL NA KM * PRZEPROGRAMOWANIE MIL NA KM * PRZEPROGRAMOWANIE MIL NA KILOMETRY

MAZDA - PROGRAMOWANIE LICZNIKÓW MILE NA KM *** KODOWANIE LICZNIKA MILE NA KILOMETRY

 

MAZDA - KODOWANIE LICZNIKA MILE NA KM ** ZAMIANA MIL NA KILOMETRY *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAZDA CX 5, MAZDA CX 7, MAZDA CX9 - zmiana wersji USA na EUROPA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KODY DIAGNOSTYCZNE  BŁĘDÓW MAZDA :


C1306 Steering angle sensor Improper replacement or recalibration process / czujnik skrętu

P0171 Fuel System Too Lean Bank 1 Intake/exhaust leak - sonda / powietrze

P0300 Random Cylinder Misfire (Cylinder Not Specifier / spalanie stukowe

P0301 Cylinder #1 Misfire Engine mechanical fault / spalanie stukowe

P0340 Camshaft Position Sensor “A” Circuit Malfunction / czujnik CMP

P0420 Catalyst Converter System Catalyst converter, wiring, HO2S 2 / katalizator

P1000   P1099 (Fuel and air metering and auxiliary emission control) / katalizator

P1000   monitor testing not complete

P1001 Data link connector (DLC) – self-test 

P1100   P1199 (Fuel and air metering)

P1100 Mass air flow (MAF) sensor

P1101 Mass air flow (MAF) sensor – out of self-test range off

P1102 Mass air flow (MAF) sensor – incomparable with TP sensor signal – signal low

P1103 Mass air flow (MAF) sensor – incomparable with RPM signal

P1110 Intake air temperature (IAT) sensor (engine)- short/open circuit

P1112 Intake air temperature (IAT) sensor – intermittent sensing / błąd okresowy


KODY BŁĘDÓW DTC ERROR MAZDA :


P1117 Engine coolant temperature (ECT) sensor / czujnik temp.

P1120 Throttle position (TP) sensor

P1121 Throttle position (TP) sensor

P1122 Throttle position (TP) sensor

P1123 Throttle position (TP) sensor

P1124 Throttle position (TP) sensor

P1125 Throttle position (TP) sensor

P1126 Throttle position (TP) sensor

P1127 Heated oxygen sensor (H02S) / sonda

P1128 Heated oxygen sensor (H02S) -front – bank 1/ sonda

P1129 Heated oxygen sensor (H02S)- rear / sonda

P1130 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1 / sonda


KODY BŁĘDÓW OBD2 MAZDA :


Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control – circuit low / sonda

P1136 Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, heater control / sonda

P1137 Heated oxygen sensor (H02S)- rear- adaptive limit / sonda

P1138 Heated oxygen sensor (H02S) – rear- adaptive limit / sonda

P1141 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control / sonda

P1142 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1, heater control / sonda

P1143 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1 – lean mixture indicated / sonda

P1144 Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 1 – rich mixture indicated / sonda

P1150 Heated oxygen sensor (H02S) – LH or front bank -front (6 cyl) / sonda

P1151 Heated oxygen sensor (H02S) – LH or front bank -front (6 cyl) / sonda

naprawa liczników mazda

naprawa liczników mazda

naprawa liczników mazda